Vzdělávací agentura DAPO

Marta Laudátová

Agentura DAPO je specializovaná na pořádání seminářů k daňové problematice lékařských praxí a zubních laboratoří provozovaných formou fyzické osoby (soukromý lékař, zubní technik) nebo právnické osoby (společnost s ručením omezeným).

Agentura pořádá pravidelně seminář Soukromý lékař, zubní technik a daň z příjmů.

 

V listopadu 2020 proběhne již XXII. ročník. Stručný obsah najdete na této stránce. Seminář je určen pro lékaře, zubní techniky a jejich účetní.

Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci seminář neproběhne prezenční formou. Účastníci semináře obdrží zvukový záznam přednášky a studijní materiály. Součástí přednášky budou i odpovědi na otázky k přednášeným tématům zaslané předem.

 

 

Pokud si přejete dostávat pravidelně pozvánky na naše akce, kontaktujte nás, prosím a sdělte nám svou e-mailovou nebo poštovní adresu.

 

 

 

 

Dovolujeme si Vás pozvat na  XXII. ročník tradičního podzimního semináře

 

SOUKROMÝ LÉKAŘ, ZUBNÍ TECHNIK A DAŇ Z PŘÍJMŮ

                       

určeného pro lékaře, zubní techniky a jejich účetní

provozující lékařskou praxi a stomatologickou laboratoř

jako fyzická osoba nebo společnost s ručením omezeným

 

formou zvukového záznamu přednášky a studijních materiálů

 

Seminář je věnován daňové problematice bezprostředně se týkající poskytovatelů zdravotních služeb - daň z příjmů fyzických a právnických osob, daň z přidané hodnoty,  sociální a zdravotní pojištění, elektronická evidence tržeb aj.

                       

                                               STRUČNÝ OBSAH SEMINÁŘE:

 

- podrobné informace o zákonných změnách platných pro rok 2020 a 2021 pro fyzické a právnické osoby (daň z příjmů fyzických a právnických osob, sociální a zdravotní pojištění, daňový řád, daň z nabytí nemovitostí,  minimální a zaručená mzda aj.)

- elektronická evidence tržeb pro poskytovatele zdravotních služeb

- možnosti snížení základu daně a daně z příjmů za rok 2020 a 2021 pro fyzické a právnické osoby

porovnání možností uplatnění daňových výdajů pro dopravu silničním motorovým vozidlem, elektromobil, práce pro ordinaci a laboratoř formou příležitostné nebo závislé činnosti (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti), zaměstnávání rodinných příslušníků, studentů, důchodců a jiných osob, osoby spolupracující, zaměstnanecké benefity, dary aj.

- výklad k vybraným daňovým oblastem, ve kterých dle zkušeností lektora dochází u fyzických osob a s.r.o. k nejčastějším chybám a nejasnostem

- specifika poskytování zdravotních služeb formou společnosti s ručením omezeným

- ukončení poskytování zdravotních služeb – prodej praxe, převod podílu v s.r.o.

- odpovědi na dotazy účastníků zaslané předem (budou součástí zvukového záznamu přednášky)

 

 

 

LEKTOR:       Ing. Zdeněk Laudát, daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR,                         specialista na daňovou problematiku poskytovatelů zdravotních služeb

 

KDY:                          Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci seminář neproběhne                            prezenční formou. Účastníci semináře obdrží do konce listopadu zvukový                 záznam přednášky v rozsahu cca 5 hodin a studijní materiály (cca 10                       stránek).

 

VLOŽNÉ:       1600,- Kč  (v ceně je zvukový záznam přednášky a studijní materiály)

 

Pokud máte zájem o podrobný obsah semináře a chcete se na něj přihlásit, klikněte, prosím, zde.