DAPO, vzdělávací agentura SEMINÁŘ LISTOPAD 2019 PODROBNÝ OBSAH

Obsah semináře

 

 SOUKROMÝ  LÉKAŘ,  ZUBNÍ TECHNIK 

A  DAŇ  Z  PŘÍJMŮ

 

určeného pro lékaře, zubní techniky a jejich účetní provozující lékařskou praxi a stomatologickou laboratoř formou fyzické osoby nebo společnosti s ručením omezeným

 

- podrobné informace o zákonných změnách platných pro rok 2019 a 2020 pro fyzické a právnické osoby - daň z příjmů fyzických a právnických osob (podmínky pro poskytnutí daňového bonusu na vyživované děti, vyšší limity pro výdaje stanovené procentem z příjmů, superhrubá mzda, změna limitu pro uplatnění srážkové daně - dohody o pracovní činnosti a pracovní poměr a další), sociální a zdravotní pojištění (zrušení karenční doby, změna sazby nemocenského pojištění a další), minimální a zaručená mzda aj.

- elektronická evidence tržeb pro poskytovatele zdravotních služeb

- možnosti snížení daně z příjmů za rok 2019 a 2020 pro fyzické a právnické osoby

porovnání možností uplatnění daňových výdajů na dopravu silničním motorovým vozidlem, volba způsobu odpisování, osoby spolupracující – úspora na dani z příjmů a sociálním pojištění (manželé, děti, jiné osoby, pracovní cesty, rodinný závod aj.), zaměstnanecké benefity (stravenky, příspěvek na životní pojištění a penzijní připojištění, kulturní a sportovní akce, rekreace, zájezdy aj.), dary, práce pro ordinaci a laboratoř formou příležitostné činnosti, dohody o provedení práce a o pracovní činnosti vč. poskytování cestovních náhrad, zaměstnávání rodinných příslušníků, studentů, důchodců a jiných osob

- výklad k vybraným oblastem daně z příjmů, ve kterých dle zkušeností lektora dochází u fyzických osob a s.r.o. k nejčastějším chybám:

- automobil vlastní, ve společném jmění manželů, vypůjčený, pronajatý, pořízený na úvěr, zajištění úvěru převodem vlastnického práva, použití automobilu i pro osobní potřebu (zaměstnanec, podnikatel), vyřazení z obchodního majetku (prodej, darování, likvidace), darování členům rodiny pro osobní potřebu a pro účely podnikání

- ordinace a laboratoř ve vlastních, pronajatých a podnajatých prostorách – údržba, opravy, stavební úpravy, technické zhodnocení vlastních a pronajatých prostor, technické zhodnocení u nemovité kulturní památky aj.

- členské příspěvky (ČLK, zájmová sdružení)

- příjmy z pronájmu nemovitostí a movitých věcí – příjmy z podnikání nebo příjmy z nájmu?

- specifika poskytování zdravotních služeb formou společnosti s ručením omezeným

(formy odměňování lékaře, výplata podílu na zisku z účasti na s.r.o. aj.)

- ukončení poskytování zdravotních služeb – úpravy základu daně, prodej praxe fyzickou osobou, převod podílu v s.r.o. (z hlediska prodávajícího a kupujícího)

- DPH – kdy se lékař (FO, s.r.o.) stane plátcem DPH nebo identifikovanou osobou?, obrat v roce 2019, zdravotní služby podléhající DPH a osvobozené od DPH

- diskuse a odpovědi na dotazy účastníků (dotazy zaslané předem budou přednostně zodpovězeny)

 

LEKTOR:  Ing. Zdeněk Laudát, daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR

 

KDY:  v sobotu 23. listopadu 2019   9.00 - 16.00

 

KDE:   Brno, hotel AVANTI, Střední 61, velký sál

tramvaj č. 1 a 6 směr Královo Pole, Řečkovice, výstup zastávka Hrnčířská, dále ulicí Rybníček na Střední

parkování možné na ulici Střední a přilehlých ulicích, před hotelem je placené parkoviště

 

VLOŽNÉ:  1 600,- Kč (v ceně jsou studijní materiály v rozsahu cca 10 stránek a občerstvení)

 

 

 

DOTAZY  A INFORMACE

Agentura DAPO, Marta Laudátová, Lerchova 29, 602 00 Brno

webová stránka

www.agdapo.cz

e-mail

dapo.brno@centrum.cz

telefon

543 243 755, 605 301 435

15184072, registrace na Živnostenském úřadě města Brna.
Agentura není plátcem DPH.

 

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:

  1. Platbu poukažte laskavě spolu se zasláním přihlášky na účet 4200202596/6800 vedený u Sberbank Brno. Jako variabilní symbol použijte Vaše IČ. V mimořádných případech lze po domluvě platit na místě při prezenci.
  2. Přijetí přihlášky nepotvrzujeme.
  3. Prezence probíhá od 8.30 hod. Prokažte se, prosím, dokladem o zaplacení. Při prezenci obdržíte účetní doklad.
  4. Změna termínu semináře, lektora a přednáškového sálu vyhrazena.

Pokud Vás obsah semináře zaujal a chcete se na něj přihlásit, můžete využít formulář přihlášky nebo si přihlášku stáhnout ve formátu pdf a vyplněnou poslat na naši adresu.

UPOZORNĚNÍ: tradiční únorový seminář věnovaný přiznání k dani z příjmů fyzických osob se v roce 2020 nekoná!

Ukázat hotel Avanti na mapě

 

 

Vytisknuto z http://www.agdapo.cz 26.09.2020