DAPO, vzdělávací agentura CESTOVNÍ NÁHRADY PRO ROK 2019

Cestovní náhrady pro rok 2019

Tuzemské pracovní cesty - stravné (zákon 262/2006 Sb., zákoník práce, § 163, § 176, vyhláška MPSV 333/2018 Sb.)

5 – 12 hodin

82   97 Kč pouze pro zaměstnance !

nad 12 hodin do 18 hodin  

124 – 150 Kč

nad 18 hodin

195 – 233 Kč

Sazba základní náhrady na dopravu osobním silničním motorovým vozidlem nevloženým do obchodního majetku: 4,10 Kč/km (vyhláška MPSV 333/2018 Sb.)

Základní sazby zahraničního stravného - vyhláška MF 254/2018 Sb.

Průměrné ceny pohonných hmot – vyhláška MPSV 333/2018 Sb.

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty činí:

- 33,10 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,

- 37,10 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,

- 33,60 Kč u motorové nafty.

Tyto průměrné ceny pohonných hmot lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmu za zdaňovací období roku 2019.

Využití pro podnikatele, který používá pro pracovní cesty své vlastní silniční motorové vozidlo, které nezahrnul do obchodního majetku nebo užívá vozidlo na základě smlouvy o výpůjčce nebo smlouvy o výprose.

 

 

Vytisknuto z http://www.agdapo.cz 26.09.2020