DAPO, vzdělávací agentura CESTOVNÍ NÁHRADY PRO ROK 2020

Cestovní náhrady pro rok 2020

Tuzemské pracovní cesty - stravné (zákon 262/2006 Sb., zákoník práce, § 163, § 176, vyhláška MPSV 358/2019 Sb.)

5 – 12 hodin

87 – 103 Kč pouze pro zaměstnance !

nad 12 hodin do 18 hodin  

131 – 158 Kč

nad 18 hodin

206 – 246 Kč

Sazba základní náhrady na dopravu osobním silničním motorovým vozidlem:

4,20 Kč/km (vyhláška MPSV 358/2019 Sb.)

Základní sazby zahraničního stravného - vyhláška MF 310/2019 Sb.

Průměrné ceny pohonných hmot – vyhláška MPSV 358/2019 Sb.

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty činí:

- 32,00 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,

- 36,00 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,

- 31,80 Kč u motorové nafty

-   4,80 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

Tyto průměrné ceny pohonných hmot lze použít pro výpočet výše náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty ke stanovení základu daně z příjmu za zdaňovací období roku 2020.

 

Vytisknuto z http://www.agdapo.cz 25.06.2021