Vzdělávací agentura DAPO

Marta Laudátová

Kontaktní údaje

Adresa Marta Laudátová
Lerchova 29
602 00 Brno
IČO 15184072
Registrace na Živnostenském úřadě města Brna
Telefon 543 243 755
Mobil 605 301 435
e-mail info@agdapo.cz
Bankovní účet 4200202596 / 6800 vedený u Volksbank CZ, a.s.