DAPO, vzdělávací agentura KONTAKT

Kontaktní údaje

Adresa Marta Laudátová
Lerchova 29
602 00 Brno
IČO 15184072
Registrace na Živnostenském úřadě města Brna
Telefon 543 243 755
Mobil 605 301 435
e-mail info@agdapo.cz
Bankovní účet 4200202596 / 6800 vedený u Volksbank CZ, a.s.
Vytisknuto z http://www.agdapo.cz 25.06.2021